سیستم شما به فلش پلیر احتیاج دارد

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

عنوان : جهانی شدن و حكومت مهدی موعود (عج) در عصر حضور
  صفحه اول -> مقالات همایش موعود مهربانی
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
عنوان : جهانی شدن و حكومت مهدی موعود (عج) در عصر حضور
تعداد نمایش : 2309

.

.

..

عنوان : جهانی شدن و

 حكومت مهدی موعود (عج) در عصر حضور

                   پوپك میرزاپور- كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كر مانشاه علیرضا  مراتی- كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه.  مدرس دانشگاه پیام نور كنگاور

چكیده

در مبانی تعالیم الهی پایه اول و اساسی حكومت های اسلامی یكتاپرستی است. حركت بشر برای رسیدن به چنین مقصدی از حضرت آدم آغاز شده و پیامبران و اهل بیت نیز در احیا كردن ترویج یكتاپرستی گام های اساسی برداشته اند، تا زمینه ای برای جهانی شدن قیام قائم آل محمد فراهم شود. زیرا بشریت امروز تشنه توحید و عدالت است و تحقق این امر با بارش رحمت حق و استقرار عدالت جهان گستر و ظهور فرج مهدی موعود امكان پذیر است. شرایط امروز جهان و ظلم و ستیزه جویی زورگویان بشریت را از حكومت جباران و ظالمان ناامید و خسته كرده و آنان را حول محور عدالت خواهی و هدایت و رهبری حضرت مهدی متحد می كند، از طرفی كشور های غربی برای جهانی شدن و ترویج فرهنگ جهانی غرب از طریق رسانه ها و با از بین بردن آموزه های اخلاقی و معنوی مسلمانان می خواهند مردم جهان را به سوی اتحاد جهانی برپایه اندیشه های غربی جذب نمایند. بنابراین ضروری است كه كلیه دولتمردان اسلامی پرچم داران حكومت جهانی مهدویت باشند و با برنامه سازی های مدون زمینه سازی قیام حجت خدا را فراهم كنند. با توجه به اهمیت موضوع، محقق با استفاده از سیوه كتابخانه ای و استفاده از مجلات، كتاب ها، فصلنامه و سایت ها به بررسی جهانی شدن حكومت مهدی موعود (عج) در عصر ظهور می پردازد. ضمن بررسی جهانی شدن از منظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دیدگاه اسلام به توصیف حكومت جهانی مهدویت و برنامه های حضرت مهدی در عصر ظهور پرداخته و با ترسیم روزگار رهایی مردم جهان از ظلم و ستم وظایف شیعیان و دولتمردان اسلامی را برای زمینه سازی ظهور امام عصر بیان می دارد. در پایان به منظور زمینه سازی تشكیل حكومت واحد جهانی  راهكارهای نوین جهت جهانی شدن اندیشه انتظار و ترویج فرهنگ مهدویت ارائه خواهد شد.

كلید واژه ها: جهانی شدن، ویژگی و اهداف جهانی شدن، جهانی شدن و مهدویت، تمدن در لوای حكومت مهدی، جهانی شدن و اندیشه انتظار.

 

 

 

 

 .

 

 .

 .

عده ای از محققان جهانی شدن را با رویكرد  اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. و با این نگرش جهانی شدن را توصیف می كنند، كه خاستگاه اصلی جهانی شدن تجارت آزاد در صحنه های بین المللی است و آن فرایند است كه تولید كنندگان و مصرف كنندگان را از نقاط دور به هم پیوند می زند. لازمه قبول این نگرش ناكامی الگوهای غیرلیبرال اقتصادی در توسعه و سیستم نظام اقتصاد جهان است و مدل های اقتصاد لیبرال و سرمایه داری با اصول تجارت آزاد در عرصه جهان به رقابت بپردازند. در نتیجه نظام اقتصادی جهان به دو بخش تقسیم می شود عده ای از كشور پیشرفته و توسعه صنعتی و تولیدكننده می شوند و عده ای از كشورهای توسعه نیافته و مصرف كننده خواهند شد.[1]

جهانی شدن از منظر فرهنگی

پژوهشگران مسائل اجتماعی جهانی شدن در حوزه فرهنگی را عبارتند از: فراهم شدن امكان تعامل و درك بیشتر فرهنگ ها از همدیگر و برقراری زمینه های جذب بیشتر جوامع سنتی تا حفظ هویت فرهنگی و هنجاری ملل دیگر دانسته اند. عده ای جهانی شدن را فرصتی می دانند تا فرهنگ های ملی و مذهبی در یك تعامل به هم دیگر نزدیك و در هم تنیده شوند و به طور برابر در ترویج و تبلیغ فرهنگ ملی و مذهبی ملت ها بكوشند.[2]

جهانی شدن از منظر اسلام

اسلام مكتبی جهانی است و آموزه های آن در جهت رفاه و سعادت و كمال زندگی معنوی و دنیایی بشر و رستگاری و نزدیكی انسان نزد خداوند متعال در جهان آخرت است. نگاه اسلام بر سه محور و اصل بنیادین نهاده شده است كه عبارتند از:

1- انسان مداری و فطرت گرایی

2- جامعیت و جاودانگی

3- جهان شمولی و جهانی بودن اسلام[3]

ایدئولوژی اسلام از نوع اول و خاستگاه آن فطرت انسان است. لذا مخاطب اسلام، عموم مردم هستند و از طبقه و گروهی خاصی نمی باشد. اسلام  به حكم اینكه دین خاتم است پیش از هر مذهب آسمانی دیگر برای برپاداشتن عدالت اجتماعی آمده است و هدفش نجات محرومان و مبارزه با ستم پیشه گان است. اما مخاطب اسلام تنها محرومان و مستضعفان نیستند همچنان كه حامیان خود را تنها از این طبقه جلب نكرده است. اسلام حتی از میان طبقاتی كه به نبرد آنها پرداخته با تكیه بر نیروهای مذهبی و توجه به فطرت انسانی مكتبی جهانی است و سعادت بشری در زمینه مادی و معنوی توجه دارد.

از عمده ترین ویژگی اسلام در عرصه جهانی شدن امتیازاتی است كه مكاتب غرب فاقد آن هستند كه عبارتند از:

1- جهانی و فراگیر بودن اصول و ارزش های اسلامی

2- نگاه عدالت گستر اسلام به مجموعه جهان و انسان

3- مقبولیت تعدد و تكثر اقوام و زبان ها و مذاهب از منظر اسلام

4- فرامرزی بودن مخاطبان اسلام

فرق جهانی شدن از دیدگاه غرب و مهدویت

جهانی سازی حكومت مهدی (عج) با هیچ یك از نظام های موجود قابل مقایسه نیست. اسلام تنها دینی است كه بر پایه دین كامل و نظام جامع و برپایه عقلانیت و عدالت و توجه به حقوق بشری بنیان گذاری شده است و طبق وعده الهی سرانجام برهمه فرهنگ ها و ادیان پیروز خواهد شد. مبنای جهانی سازی غرب عبارتند از: 1- عقلانیت و پوزیتویستی     2- سكولاریسم     3- اومانیسم     4- لیپرالیسم  در حالی كه مبانی جهانی شدن مهدویت عبارتند از: 1- فطرت گرایی   2- ارج نهادن به عقل و علم       3- توجه به اصل كرامت الهی و اصل حاكمیت الهی    4- توجه به اصل حق انتخاب و آزادی[4]

اهداف جهانی شدن

مدعیان جهانگرایی برای جهانی شدن سه هدف را در نظر می گیرند كه عبارتند از : 1- هدف اقتصادی  2- هدف فرهنگی     3- هدف سیاسی

هدف اقتصادی : مهمترین بعد جهانی شدن اقتصاد است و جهانی شدن تولید و توزیع، تكنولوژی و صنعت در چارچوب تقسیم كار بین المللی مدنظر است. و دورنمای جهانی شدن كاهش فقر و نابرابری در جامعه ، شركت ها و سرمایه دارها نبض اقتصاد كشور را برعهده می گیرند و اقتصاد، سرمایه سالار  می شود.

هدف فرهنگی : به موازات پیشرفت عمومی جهانی شدن ایده و افكار سیاست مداران و كارگزاران جهانی شدن بدین سمت پیش می رود با فعالیت های رسانه های ارتباط جمعی و مطبوعات و با وجود آداب و رسوم و سنن و فرهنگ های مختلف یك فرهنگ واحد را در جهان ایجاد نمایند[5]. و معتقدند فرهنگی واحد می بایست جانشین تنوع فرهنگی شود.

هدف سیاسی: سیاست یكی از هدف های جهانی شدن است و تضعیف حاكمیت ملی و گسترش دموكراسی آزاد و حقوق بشر مهمترین هدف بشمار می رود حذف مرزهای جغرافیایی و نهادینه شدن دموكراسی غرب در كل جهان موردنظر طرفداران جهانی شدن از بعد سیاسی است.

اهداف جهانی شدن از دیدگاه اسلام

اسلام، تنها دینی است كه ادعای جهانی شدن در عصر سیاست و اجتماع را دارد و هدف اسلام تشكیل حكومت جهانی و گسترش دین در سراسر كره خاكی است كه همان حكومت جهانی اسلام است. اسلام، آیین تمام مردم جهان است و می تواند جوابگوی خواسته های اساسی جهانیان باشد. اما در حال حاضر تحقق چنین چیزی فقط با ظهور منجی موعود امكان پذیر می گردد. تمامی پیامبران و امامان برای زمینه سازی تشكیل امت واحد جهانی اقدام كردند تا زمینه ساز قیام منجی عالم بشریت گردد. بنابراین عمده ترین اهداف جهانی شدن حكومت مهدی موعود عبارتند از:

1- تشكیل حكومت جهانی

2- ستیز و جنگ با ستمگران و مفسدان

3- گسترش عدل و داد و احداث دولت كریمه

4- امنیت و صلح در كل جهان

5- رفع مشكلات فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی مردم جهان[6]

6- جهانی سازی توحید و خلافت مومنان بر روی زمین

7- روشن ساختن معیارهای شناخت حق

8- تقسیم عادلانه ثروت و ایجاد صلح جهانی

9- احیای دین واقعی خدا (اسلام ناب محمدی)[7]

جهانی شدن در اندیشه اسلامی از دیدگاه قرآن

گزارشات مكتوب در تاریخ بشر نشان می دهد و گواه تضاد میان حق جویان و صالحان در برابر باطل گرایان و فاسدان بوده است. صف آرایی این دو گروه همیشه حكایت از پیروزی ها و شكست ها و كامیابی ها دارد. گاه سپاه حق، به رهبری پیامبران الهی و جانشینان آنان به همراه پیروان بر باطل شوریده و پیروز گشته اند و زمانی لشكریان باطل به پیشوایی ستمگران زورگو و همراهی صاحبان زراندوز در میدان مبارزه سرافراز درآمده اند. شهید مطهری در این باره می نویسد: از نظر قران مجید از آغاز جهان همواره نبرد پیگیر میان گروه اهل حق از تبار ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (ص) و گروهی از اهل باطل از تبار نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان برپا بوده است. در این نبردها گاهی حق و  گاهی باطل پیروز گشته است.[8]

جنگ بی پایان میان حق جویان خداپرست و باطل گرایان، تاریخ بشر را بر دیدگان ما آشكار ساخته است تا بتوانیم جهان آینده را از گذشته به تصویر كشانیم و تفسیری روشن از آن داشته باشیم. سوال اصلی این است آیا می توان جهانی بی حضور باطل گرایان و رهبرانشان جامعه مطلوب به وجود آورد؟

چنین اتفاقی به اراده اختیار و خواست جمعی انسان دارد. قرآن در آیاتی از این مطلب چنین رازگشایی كرده كه می فرماید: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»[9]

به راستی و درستی خدا وضع ملتی را دگرگون نمی سازد تا اینكه آنان (به خواست و اراده خویش ) وضع را تغییر دهند.

در جایی دیگر می فرماید: «لو ان اهل القری امنو واتقوا لفتحنا علیهم بركات منابع السماء و الارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یكسبون»[10]

هر گاه مردم یك سرزمین ایمان آورند و تقوا پیشه سازند درهای رحمت و بركت را از آسمان و زمین به روی آنان می گشاییم و چون به تكذیب آیات الهی برخواستند ما نیز آنان را به سزای كردارشان مواخذه و مجازات كردیم.

بنابراین از آیات معلوم می شود كه انسان موجودی دارای اختیار و اراده است و می تواند در دستیابی به یك زندگی آرمانی و مطلوب كه حق باوران و شایستگان پیروز صحنه آن هستند، نقش بسزایی ایفا نماید. بنابراین از منظر دینی رسیدن به یك جامعه جهانی برتر و مطلوب وابسته به اراده و خواست جمعی بشر است.

آیات قران كریم مژده به غلبه حق و برقراری حكومت صالحان و پرهیزگاران را داده است. اینكه بی عدالتی و ناامنی از جهان رخت برمی بندد و امنیت جایگزین آن می شود و علم و دانش گسترده و خردورزی ژرفناك و ثروت و معیشت مردم، زمین ها آباد می شوند و روابط مردم با یكدیگر سرشار از صفا می شود. این همان مژده وعده الهی به حاكمیت صالحان و پرهیزگاران در سراسر زمین است كه تمامی این آیات نشانه و بشارت حاكمیت دولت مهدی موعود است. از دیگر آیات قرآن كریم در رابطه با بشارت دولت مهدوی خداوند چنین می فرماید: « وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین منابع قبلهم»[11]

خداوند به كسانی از شما كه ایمان آورده و كارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد كه به یقین آنان را حكمران روی زمین خواهد كرد. همانگونه كه به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید.

طبرسی از تفسیر گران نام آشنای شیعه در اثر گران سنگ و ماندگار (مجمع البیان) می نویسد: از امامان معصوم روایت گردیده است مقصود از آیه شریفه مهدی آل محمد است.[12] همچنین خداوند در سوره توبه نیز می فرماید:

« هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الذین كله و لو كره المسركون»

پروردگار عالم، پیغمبر اسلام را به منظور هدایت مردم و با دین حق فرستاده است، برای اینكه او و دین او برتمام ادیان عالم پیروز شود و بر تمام برنامه های جهانی غلبه كند. و این موضوع به قدری مورد قضاء قطعی پروردگار است كه می فرماید: «ولوكره المشركون» اگر مردمان بی ایمان هم در دنیا به این غلبه مطلق و به این پیروزی بی قید و شرط راضی نباشند. اراده قطعی پروردگار این است كه این مطلب عملی شود اگر چه مشركین ناراضی باشند. بنابراین آنچه از آیات درباره جهان آینده مشخص می شود آمدن قطعی حكومت واحد جهانی و هدایت رهبری آن توسط منجی عالم بشریت امام مهدی (عج) را مژده و نوید می بخشد.

ویژگی جهانی شدن حكومت مهدی موعود (عج) از دیدگاه اهل بیت

امام علی (ع) زمان ظهور منجی موعود ، حضرت مهدی (عج) را چنین توصیف می فرماید: «یخرج اذا خفت الحقایق، لحق اللاحق و ثقلت الظهور وتتابعت الامور، و اختلفت العرب، و اشتد الطلب، و ذهب العفاف واستحوذ الشیطان وحكمت النسوان و فدحت الحوادث و نفثت النواقب و حجم الوائب و عبس العبوس، و اجلب الناموس، و یفتحون العراق و یجمجمون الشقاق بدم یراق.»[13]

او هنگامی ظاهر می شود كه حقیقت ها كم ارج شود و دنباله روها از نابخردان پیروی كنند، پشت ها سنگین شوند، حوادث پیاپی واقع شود، عرب ها دچار اختلاف شوند، اشتیاق به ظهور مصلح هر لحظه افزون گردد و عفاف از جامعه رخت بربندد و شیطان برهمگان چیره شود و زن ها فرمانروایی كنند، حوادث جانكاه و كمرشكنی روی دهند و شكافنده ها بشكافند و پیش بتازند، تیز پروازان حمله كنند، دنیا روی ترش كند، رازداران خیانت پیشه همرازان را لو دهند، عراق را فتح كنند و هرنوع اختلافی را با خونریزی پاسخ دهند.

و امام علی (ع) در مورد نشانه های دیگر زمان جهانی شدن حضرت مهدی می فرماید: «یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفو الهدی علی الهوی، یعطف الرای علی القران اذا عطفوا القران علی الرای و یریهم كیف تكون عدل السیره و یحیی میت الكتاب السنه.»[14]

هنگامی كه دیگران هوای نفس را بر هدایت مقدم بدارند او (مهدی عج) امیال نفسانی را به هدایت بر می گرداند و هنگامی كه دیگران قران را با رای خود تفسیر كنند، او آرا و افكار را به قران باز گرداند، او به مردم نشان می دهد كه چه نیكو می توان به عدالت رفتار نمود، او تعالیم فراموش شده قرآن و سنت را زنده می كند.

امام زین العابدین درباره زمان جهانی شدن حكومت امام مهدی (عج)می فرماید: «ان اهل زمان غیبته و القائلین بامامته و المنتظرین لظهوره، افضل من اهل كل زمان لان الله تبارك و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبه عند هم بمنزله المشاهده و جعلهم فی ذلك الزمان بمنزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف! اولئك المخلصون حقاً و شیعتنا صدقاً و الدعاه الی دین الله سراً و جهراً.»[15]

مردم زمان غیبت او كه قائل به امامت و منتظر ظهور او باشند، برتر از مردم هر زمان دیگری باشند، زیرا خدای تبارك و تعالی به آنها آنقدر عقل و فهم و شناخت عطا فرموده  است، كه غیبت امام در پیش آنها چون زمان حضور شده است. خداوند اهل آن زمان را همانند مجاهدانی قرار داده كه در محضر رسول اكرم (ص) شمشیر می زنند. آنها مخلصان حقیقی و شیعیان واقعی و دعوت كنندگان  به دین خدا در آشكار و نهان می باشند.

پیامبر اكرم راجع به افراد صالحی كه به قصد زمینه سازی حكومت مهدی (عج) قیام می كنند و زمینه ساز حكومت جهانی مهدویت اند می فرماید:« اذا رأیتم الرایات السود قد اقبلت من خراسان؛ فأتوها و لو حبواً علی النلج، فان فیها خلیفه الله المهدی.»[16]

هنگامی كه ببینید پرچم های سیاه از طرف خراسان به حركت در آمده، به سویش بشتابید ولو با سینه خیز رفتن از روی برف ها، كه خلیفه خدا حضرت مهدی (عج) در میان آن است!

«یخرج ناس منابع المشرق یوطئون للمهدی.»

مردمی از مشرق خروج می كنند و برای مهدی زمینه سازی می كنند بنابراین در آخر زمان گروه های مومنان صالح در اوج غربت، از كیان دین الهی دفاع می كنند با همه توان مانع از خاموش شدن چراغ دین خواهند شد.

حكومت جهانی مهدی موعود (عج)

بی گمان هدف نهایی از ظهور مصلح موعود (عج) و خیزش و قیام و جهاد او و یارانش بر ضد مفسدان و ستمگران، زردستان و زورمداران تشكیل حكومت جهانی و دستیابی به حاكمیت اقتدار گرایانه الهی است. از این رو برنامه ها، طرح ها و راهكارهای اجرایی حكومت مهدوی كه برگرفته از آیات قران كریم و سنت معصومین است. با نگاهی جهان شمول پایه گذاری می گردد، به طوری كه هیچ نقطه ای از كیهان از فیض وجود و حضور امام مهدی (عج) و برنامه های حكومت او بی بهره نخواهد بود.

برخی از پژوهشگران ظهور آن حضرت را در سه حوزه بی مانند: حضور آفاقی، انسانی و فطری دانسته و نوشته اند: حضور آفاقی یعنی تأثیر حاكمیت ظهور درهمه آفاق جهان و حضور انسانی به معنای گسترش حكومت مهدی در همه سوی زندگی انسان در كره زمین و حضور فطری به معنای حضور حكومت و تعالیم مهدی در خردها و فطرت و شكفتن فطرت هاست. از این رو حكومت جهان گیر او در گسترده افاق در سرزمین انسانیت در عرض فطرت است. حكومت جهانی مهدوی به عنوان بهترین الگوی حكومتی در برابر دیگر حاكمیت ها در جهان كنونی است.[17]

هدف برنامه جهانی شدن حكومت مهدی موعود (عج)

1- برقراری عدالت در جامعه انسانی

2- كسب معرفت و تقرب به خدای متعال

3- رهایی جامعه بشر از ظلم ستمكاران

4- رشد ارزش های اخلاقی[18]

اصلی ترین اهداف حكومت جهانی حضرت مهدی (عج)

اصلی ترین و مهمترین اهداف در حكومت منجی عالم بشریت عبارتند از:

1- اداره و ساماندهی نظام جهان براساس ایمان به خدا و احكام دین اسلام

2- گسترش عدل در سراسر گیتی و رساندن جامعه بشری به كمال مطلوب

3- گسترش صلح و امنیت جهانی

4- از بین بردن خودپرستی و ستیزه جویی

5- احیای آیین توحیدی و تاسیس حكومت جهانی اسلام

6- غلبه بر تمام ادیان باطل و احداث پرچم یكتاپرستی در سراسر گیتی.[19]

ویژگی و برنامه های حكومت جهانی مهدی موعود

هر حكومتی كه داعیه دار هدایت و رهبری جهان است، باید برنامه و راهكارهای مناسب ارائه دهد. و رهبر آن مدیری صالح، عادل و دانشمند باشد و تمامی برنامه های او در جهت تامین به ورزی و سعادت مردم جهان باشد، حكومت مهدی موعود تمام ویژگی های بیان شده را داراست . پاره ای از ویژگی های این حكومت جهانی عبارتند از:

1- تشكیل حكومت فراگیر جهانی: حكومت مهدی موعود فراگیر و جهانی خواهد بود. سلطه و قدرت او از شرق تا غرب را فرا می گیرد. قرار گرفتن جهان بدست یك مدیر توانا و كارآمد خواهد بود به طوری كه همگان بر اطاعت از یك حاكم مقتدر جهانی اتفاق نظر دارند.

امام سجاد می فرماید: وقتی قائم ما قیام كند، خداوند آفت را از شیعیان ما دور می كند و قلب آنان را همچون قطعات آهن و محكم و نیروی هر مرد را به اندازه چهل می سازد. آنان حكومت و ریاست تمامی مردم جهان را بدست خواهند گرفت.[20]

2- دین و آیین واحد جهانی: در حكومت جهانی واحد دین برتر و آیین پذیرفته شده اسلام خواهد بود. و برنامه های مهدی موعود (عج) جهان شمول بوده و مردم با رغبت و علاقه دین اسلام  را می پذیرند. امام حسن مجتبی در مورد پذیرش دین واحد می فرماید: «خداوند در آخر الزمان و دوران شدت روزگار و عصر جهل مردم، مردی را بر می انگیزد و او را با تمام فرشتگان خود یاری می دهد و او برتمام جهان چیره می شود تا اینكه مردم از روی میل و یا از روی اكراه دین را بپذیرند. او زمین را پر از عدل و داد و نور و برهان می كند. شرق و غرب زمین از آیین او پیروی می كنند تا آنكه كافری نماند، مگر اینكه ایمان آورد و گناه كار و فاسدی نماند، مگر اینكه نیكوكار شود و در حكومت او، درندگان با هم صلح می كنند.[21]

3- عدالت فراگیر جهانی: عدالت اقتصادی ، اخلاقی، سیاسی یكی از آرمان های بشر در طول تاریخ بوده كه این نیاز در «حكومت جهانی مهدوی» برآورده خواهد شد. رسول اكرم در برابر عدالت فراگیر جهانی مهدی موعود (عج) می فرماید: «فیملا الارض قیطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً »[22]

پس زمین را از عدل و داد لبریز می كند پس از آنكه از ستم و بیداد لبریز شده باشد.

امام رضا نیز درباره حكومت عدالت گستر منجی بشریت می فرماید: هرگاه قائم اهل بیت خروج كند، زمین به نور پروردگارش روشن می شود و ترازوی عدالت میان مردم برقرار می گردد. و كسی به كسی دیگری ستم نخواهد كرد.[23]

4- امنیت جهانی: یكی از ویژگی های بارز حكومت جهانی مهدی موعود (عج) امنیت و آرامش جهانی است در آن زمان در سراسر جهان امنیت حاكم شده و حكومت طاغوتیان بر چیده می شود. امام علی (ع) درباره امنیت حكومت جهانی حضرت مهدی می فرماید: « اگر ما قائم قیام كند، آسمان باران خود را فرو می ریزد و كینه ها و ناراحتی ها از دل بندگان خدا، زایل می گردد»[24] و نیز فرمود: هرگاه قائم ما قیام كند كینه توزی از دل ها رخت بر می بندد و چهارپایان رام می گردند تا آنجا كه زنی از عراق تا شام مسیر را می پیماید، در حالی كه هیچ درنده ای او را اذیت نمی كند.

5- ملت واحد جهانی: ایجاد همبستگی و یكپارچگی در میان انسان ها یكی از آرزوهای دست نیافتنی در وضعیت كنونی جهان است. اما با ظهور مصلح كل و با بالا رفتن بیش مردم همبستگی شگرفی در میان انسان ها بوجود خواهد آمد. امام باقر (ع) در این باره می فرمایند: « تمام جهان، ملت واحد می شوند و آن ملت اسلام است و هرچه معبود غیر خدا در زمین باشد به آتش فرود آینده از آسمان خواهد سوخت.»[25]

6- نوسازی و احیاگر: یكی از برنامه های مهم امام زمان احیاگر و دگرگونی در زمینه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جهان است. امام صادق در این باره می فرماید: « همان كاری كه رسول خدا انجام داد مهدی انجام می دهد برنامه های نادرست پیشین را از بین می برد، همانگونه كه رسول خدا امر جاهلیت را از بین برد و اسلام را نوسازی كرد.» و فرمود به خدا سوگند گویی او را در میان ركن و مقام با چشم خود می بینم كه از مردم برای امری تازه، كتابی تازه و حكومت آسمانی تازه، بیعت می گیرد.[26]

7- رضایت و خشنودی جهانی: یكی از ویژگی های حكومت جهانی مهدی (عج) رضایت همه ساكنین آسمان و زمین است. تا جایی كه دولت او دولت عدالت گستر و دانش گستر و مردم دوست است. همگان از او راضی خواهند بود و در آرامش و شادی زندگی خواهند كرد.

رسول اكرم در این باره می فرماید: «شما را به مهدی ، مردی از قریش بشارت می دهم كه ساكنان آسمان و زمین از خلافت و فرمانروایی او خشنودند.»[27]

ویژگی كارگزاران در حكومت جهانی مهدی

امام علی (ع) فرمودند: « كسانی با حضرت مهدی بیعت می كنند و بعد جز كارگزاران آن حضرت قرار می گیرند و پیمان می بندند 1- زنا نكند      2- دزدی نكند       3- به هیچ مسلمانی دشنام ندهد     4- خون حرامی را نریزد    5- كسی را به ناحق كتك نزند   6- طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نكند  7- مال یتیم نخورد     8- به چیزی كه گواهی ندارد گواهی ندهد    9- مسجد را ویران نكند         10- مشروبات الكلی را نخورد      11- جامه حریر و ابریشم نپوشند   12- كمربند زرین نبندند     13- راهزنی نكنند   14- راه ها را نا امن نكنند     15- همجنس بازی نكنند    16- مواد خوراكی چون گندم و جو را احتكار نكنند     17- به مقدار اندك خشنود باشند     18- عطر بزنند    19- از پلیدی دوری كنند    20- مردم را به نیكی ها فرمان دهند    21- دیگران را از زشتی ها باز دارند     22- لباس خشن بپوشند      23- خاك را بالش خود قرار دهند    24- در راه خدا آنگونه كه شایسته است جهاد كنند.» [28] همانطور كه در حدیث فوق مشخص می شود در نظام حكومت مهدی كارها به دست افراد شایسته واگذار می شود. و ثروت های غصب شده به صاحبان ثروت باز می گردد. و درهای رفاه و بهره مندی سالم از طبیعت و روزی حلال به روی مردم گشوده می شود و همگان به دور از هرگونه ذلت در اوج عزت روزگار می گذرانند.

پیامدهای حكومت جهانی مهدی

آثار حكومت جهانی مهدی را می توان چنین برشمرد:

1- او شریعت را با رشد علمی و عقلانی قرین می سازد

2- انقلاب همه جانبه فكری و اجتماعی و فرهنگی و دینی

3- ایجاد جهانی تهی از تبعیض ها و اختلاف های قومی و نژادی

4- جهش فوق العاده علمی در تمام جهان

5- گسترش عدالت جهانی و آبادانی همه كره زمین

6- نابودسازی مراكز شرك و كفر[29]

مبانی جهانی سازی در حكومت مهدی موعود (عج)

1- جهانی بودن تعالیم دین اسلام

2- اعتقاد به جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام

3- اعتقاد به امامت و رسالت جهانی امام عصر

4- اعتقاد به جاودانگی دین اسلام

5- مشترك بودن همه انسان ها در تكلیف در عبودیت و بندگی و اعتقاد به توحید و عمل به دستورهای الهی[30]

نشانه های مقدمات تشكیل حكومت مهدی موعود (عج)

زمانی كه ظلم و بی عدالتی عرصه زمین را فراگرفته و پشت انسانیت زیر این همه بار مصیبت خم گشته است، هنوز در بین امت ها و ملت ها امیدی وجود دارد كه مصلحی می آید و آنها را نجات می دهد و آن زمانی است كه مستكبران جهان موج ناامنی و جنگ را گسترش داده و بی دینی را رواج می دهند. پیامبر اكرم در این زمینه می فرماید: «زمین چنان آكنده از ستم و بیداد می شود كه كسی جرات ندارد خداوند را بخواند.»[31] و نیز می فرماید: « دینداری صحیح چنان سخت می شود كه گویا آتش در كف دست نگه داشتن است»[32] از ویژگی های این نشانه تشكیل حكومت عبارتند از:

1- بحران حجاز: این بحران آخرالزمان حتی سرزمین های اسلامی را رها نمی كند. و مسلمانان را حتی در خانه های خویش راحت نمی گذارد. تا اینكه جنگ ها و درگیری ها به سرزمین های حجاز می رسد و ورود بحران حجاز، مقدمه ای از مقدمات ظهور است. امام صادق در مورد وضعیت حكومت حجاز در دوره نزدیك ظهور چنین می فرماید: «وقتی كه عبدالله در گذشت مردم بعد از او با كسی برای حكومت توافق نمی كنند این اختلاف و درگیری به خواست خدا تا ظهور صاحب الامر ادامه می یابد. و فرمانروایی های چند ساله پایان یافته و حكومت چند ماهه و چند روزه فرا می رسد».

یكی از مقدمات مهم ظهور حضرت مهدی (عج) پیدایش خلاء سیاسی و كشمكش بر سر فرمانروایی در سرزمین حجاز است. و این كشمكش با مردم پادشاه یا خلیفه ای رخ می دهد. در زمان این پادشاه امنیت ظاهری وجود داشته ولی در باطن وضع برای مردم مخصوصاً آل محمد (ص) بسیار گران بود،ه بطوریكه مردم بعد از او دیگر حاضر نیستند زیر بار حاكم و پادشاهی بروند و از این رو سلطه خفقان قبلی را كاملاً مطرود می كنند. و با وجودی كه حكومت در بحران قرار می گیرد ولی مردم وضع مناسب تری نسبت به گذشته خواهد داشت.

2- اولین حضور علمی حضرت مهدی : بحران موجود  در حجاز، حكومت فعلی را چنان تضعیف می كند كه حضرت مهدی (عج) می تواند نهضت خویش را به آسانی شروع كند. سرزمین مكه در آن موقع پراز مخالفین اهل بیت است و حتی كسانی كه بر سر حكومت نزاع و كشمكش دارند. مقصد اصلی شان مكه است. بنابراین امام شهری را انتخاب می كند كه حامیان ویكتوریا در آن شهر وجود داشته باشند. و از لحاظ استراتژیكی محل مناسبی برای اعلام حضور باشد. بنابراین شهر مقدس مدینه واجد تمام شرایط است و در مدینه قیام امام آغاز و كم كم به بیرون راه پیدا می كند.

3- خروج سفیانی: یكی دیگر از نشانه ظهور حضرت خروج سفیانی است. امیرالمومنین (ع) در مورد خروج سفیانی می فرماید: « فرزند هند جگرخوار از وادی یاسی (دره خشك) خروج می كند او مردی است چهارشانه و بدقیافه ، دارای سربزرگ ، بر صورت او اثر آبله پیداست، وقتی او را می بینی         می پنداری كه یك چشم دارد. نامش عثمان و نام پدرش عنبسه و از فرزندان ابو سفیان است»[33]

سفیانی در حالی كه رهبری گروهی را بر عهده دارد مانند مسیحیان صلیب بر گردن دارد و از سرزمین روم می آید.

ضرورت تشكیل حكومت جهانی از دیدگاه اسلام

وضعیت و نمای كلی جهان نشانگر اینست كه خطر جنگ، فقر، نابرابری و پرخاشگری و سودجویی، ظلم و فساد و انحراف فراگیر به شدت آنرا تهدید می كند و واحدهای مستقل سیاسی و بازیگران اصلی عرصه بین المللی، هر یك اقدامات خطر آفرینی را از خود بروز می دهند. این اضطراب و التهاب نیاز بشر را به صلح و امنیت به خصوص در جوامع اسلامی و تشكیل حكومت جهانی واحد به رهبری مهدی موعود (عج) را دو چندان می كند، زیرا ایجاد صلح و آرامش و از بین رفتن هر نوع اختلاف و برقراری عدالت در سایه چنین حكومت كریمه كه جهان بشریت را به سعادت و عزت می رساند امكان پذیر می باشد.[34]

دلایل جهانی بودن حكومت امام مهدی (عج)

1- گرایش فطرت بشری به سوی حكومت واحد جهانی: جهان غرب پس از رنسانس كوشید است تا با جایگزینی اسباب و ابزار مادی به جای فطرت و سرشت درونی آدمی كه از ناحیه خداوند متعال در روان انسان نهادینه شده است. كه انسان را از گرایش به این سرشت گوهر پاك خداجو دور سازد.و با ساختن دنیایی از ابزارهای پیشرفته شگفت انگیز صنعتی بینش و منش آدمی را محصور و محدودیت ساخته است. «فرانسیس فوكویاما تحلیل گر معاصر در این باره نوشته است: جوامع غربی به جای آنكه در صدد باشد اخلاق شهروندان خود را بهبود بخشد، در جستجو نهادهای متكی بر قانون اساسی و فراهم آوردن مبادله مبتنی بر بازار آزاد هستند.

در حالی كه هنجار های جهان صنعتی تا 1995 به سرعت به سوی قهقراء رفته است، وقوع هنجارهای اجتماعی در این دوران به خصوص فروپاشی خانواده از جمله ویژگی بارز آن است: ظهور تكنولوژی نوین به لحاظ تكامل انسان در بعد اخلاقی و ارزشی نتایج زیان باری برای جامعه به ارمغان آورده است و اساسی ترین آن دور ساختن انسان از گوهر و سرشت نهادینه شده، الهی است.»[35] امروزه شرایط حاكم بر جهان به گونه ایست كه زمینه گرایش به پذیرش حكومت جهانی فراهم شده است. زیرا از یك سو جهان غرب در پروژه جهانی شدن به گونه ای از ناحیه بازیگران و طراحان غربی نشان داده می شود كه تأمین كننده منابع سودجویانه و سلطه گرایانه قدرتمندان در عصر اقتصاد و سیاست جهانی است؛ بدین لحاظ این استراتژی و ادامه آن از جانب قدرتمندان با واكنش دیگر ملت ها در صحنه بین المللی روبرو و جهان امروز ما را در آینده ای نه چندان دور با بحران جنگ ، ناامنی، بی عدالتی فراگیر مواجه خواهد كرد.[36]

در نتیجه پروژه جهانی شدن به لحاظ علمی و نظری توانایی لازم برای ایجاد نظم و رهبری جهانی را نخواهد داشت. در نتیجه جامعه جهانی امروز نیازمند حاكمیت صلح، ثبات و عدالت در عرصه بین المللی است. نیاز به طرح حكومتی جهانی دارد كه در سایه آن امنیت و عزت كرامت به بشر امروز بچشاند و جهان را از نعمت ها و مواهب الهی بهره مند نماید.

2- آیات و روایات: آیات قران كریم نیز به جهانی شدن حكومت مهدی (ع) اشاره می كند :

«و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكران الارض یرثها عبادی الصالحون»[37]

براستی در زبور بعد از ذكر (تورات) نوشتیم بندگان شایسته امكانات وارث حكومت زمین خواهند شد.

آیه شریفه بیانگر وعده سرور بخش الهی در كتاب زبور داود و تورات موسی (ع) به انسان های شایسته و پرهیزگار است و در اخبار اسلامی این نوید خوشایند به حكومت جهانی مومنان پارسا به پیشوایی و هدایتگری حضرت مهدی تفسیر شده است.

3- حكمت بشارت به حاكمیت صالحان در كتاب های آسمانی پیشین : در سوره انبیاء خداوند در آیه 105 در زبور و تورات اشاره به حكومت شاسیته وارثان زمین می كند به نظر می رسد چون حضرت داود از جمله پیامبرانی بوده كه حكمرانان زمینی گسترده بوده است و وی در دوره حكومت خود دارنده شئون حاكمیت، چون قضاوت میان مردم است از این رو حكومت حضرت مهدی به لحاظ جهانی و دارا بودن كامل مسئولیت ها مانند داوری میان مردم با حضرت داود شباهت دارد از طرفی در این آیه به تورات موسی (ع) اشاره می شود كه بنی اسرائیل به عنوان ملت ستم دیده در بند بی عدالتی حكمرانان ستمگر بودند و قیام موسی و انقلاب رهایی بخش این ملت ستم دیده با هدایت و رهبری حضرت موسی منجر به رهایی این ملت از ظلم گردیده است. و به عنوان نماد حقیقی حركت پویا و زنده ستم دیدگان بر ضد ستمگران اشاره نموده است.[38]و حال خداوند با یادآوری از این دو كتاب آسمانی شرایط و وضعیت جامعه گذشته و حاكمیت پیامبران الهی را به همراه انسان های صالح تشریح می كند، تا پرهیزگاران بدانند حكومت بر زمین از آن صالحان است و حضرت مهدی باكمك انسان های صالح حكومت جهانی پراز عدل و داد را برپا می كند.

تمدن آینده جهان در لوای حكومت مهدی

اكثر تمدن های بشری به خاطر نقایص در توانایی اداره جامعه، حكومتشان به افول گراییده است كه این نقصان ها نوعاً به خاطر عدم شرایط لازم برای اداره صحیح و متعادل جامعه، یا كمبود معنویات و عدم توجه به مبدا فیاض، یا نقصان نیروهای وارسته كه هوس ها و خواست های شخصی خود را بر منافع عموم مردم ترجیح ندهند، یا عدم امكانات اجتماعی و ناتوانی های مالی یا عدم ایجاد عدالت اجتماعی بوده است. حتی تمدن هایی كه مسلمین تا قرن هفتم و هشتم هجری در جهان برپاكرده اند نیز به خاطر عدم و شرایط لازمه برای یك حكومت صالح، دوران اقتدار آنها هم به اتمام رسیده است.[39] اما دورنمای تمدن آینده جهان در پناه حكومت حضرت مهدی (عج) از چنان دقت هایی برخوردار است كه تاریخ بشر در عمر دیرینه خود شاهد آن نبوده است. گرچه طرح و اساس این حكومت در سخنان رهبران الهی و سفیران حضرت یزدان به نیكویی ترسیم شده است، اما به خاطر عدم فراهم بودن شرایط لازم، بزرگان سفرای الهی نیز توفیق برپایی آن جامعه وارسته را نیافته اند. زیرا حكومت صالح جهانی تنها در پناه شمشیر فراهم نمی آید، بلكه باید عموم مردم جهان پس از سرخوردگی از تمامی ادعاهای دروغین روی به سوی حضرت حق نموده و ظهور منجی الهی را درخواست نمایند.

باری تمدن صالح و پایدار آینده جهان زمانی آشكار می شود كه بشریت از تجربه ها و آزمون های ناموفق تمامی راه ها و روش های مختلف و ادعاهای واهی مكاتب گوناگون به ستوه آیند و همگان باور كنند كه این مكاتب و راه و روش ها هرگز نمی توانند سعادت مطلوب را برای بشر به ارمغان آورند. از جمله ویژگی های بارز حكومت مهدی موعود عبارتند از :

1- وارستگی و صلاحیت های رهبری: رهبری حكومت واحد جهانی را خدای متعال برعهده بنده صالح خود حضرت حجه بن الحسن قرار داده است و از هرگونه پلیدی و ناپاكی مبراست. و به همه زوایای این جهان گسترده آگاهی دارد و او عصاره انسانیت وخلاصه فضیلت است امام علی در وصف امام قائم (ع) می فرماید: او هوای نفس را مطیع و پیرو هدایت می كند، آنگاه كه مردم هدایت را معطوف هوی و هوس نمایند و رأی و نظر را پیرو قران می گرداند، در حالی كه مردم قران را تابع هوای نفس قرار     می دهند.[40] حضرت مهدی از نظر سجایای انسانی والای شخصیت و هم از نظر دانش و بینش آن چنان والا گوهر است كه نمونه اش را جز در میان خاندان معصوم پیامبر اكرم نمی توان جست. و اوست كه خداوند متعال، صلاحیت رهبری او را تایید فرموده است و بیان كرده است كه از او جز نیكویی چیز دیگری به افراد نمی رسد.

 «خداوند متعال در قران می فرماید: بقیه الله خیرلكم ان كنتم مومنین»[41]

 بازمانده خدا (مهدی ) برای شما (مطلق) نیكویی است.

2- نیروهای كارآزموده و بی آلایش: یاران حضرت مهدی (عج) حكومت جهانی حضرتش را به دوش خواهد كشید. آنان افراد والا گوهری هستند كه از همه ویژگی های نیكو بهره مندند. امام باقر (ع) در وصف ایشان می فرماید: چون این امر واقع شود برای هر انسانی نیروی چهل مرد داده می شود و دلهایشان چون قطعه فولاد می گردد و اگر با آن دل ، خود را به كوه بزند، كوه از جای می كند. و شما در این زمان قیام گران به قسط در روی زمین و اختیاردار خزائن و معادن آن خواهید بود.[42]

3- واجدیت های غیبی: برای پیشبرد اهداف معنوی و تحقق بخشی حكومت عدل الهی دست های غیبی لازم است تمام انبیاء الهی دركنار واجدیت های انسانی، قدرت های الهی را نیز داشته اند و با برخورداری از آن قدرت ها بر دشمنان پیروز شده اند. امام مهدی (عج) نیز واجد تمام توانایی هاو معجزات است. دامنه توانایی او به گستردگی همه تاریخ است. زیرا كار آن حضرت نیز به یزرگی همه تاریخ بشریت می باشد و آنچه را كه انبیاء الهی در دوران عمر خویش به برپایی آن موفق نشده اند، حضرت یك تنه باید بپا دارد. لذا تمام نیروهای غیبی در اختیار حضرتش می باشد. امام صادق (ع) می فرمایند: «هیچ معجزه ای از معجزات انبیا و اوصیا نیست، مگر اینكه خداوند تبارك و تعالی مانند آنرا به دست قائم (عج) ظاهر می گرداند تا بر دشمنان اتمام حجت كند.»[43]

4- عدالت اجتماعی و همگامی مردم با حضرتش: تمدن جهانی حضرت مهدی (عج) پس از تجربه و آزمودن تمامی روش ها و مكاتب بر سركار خواهد آمد. در حكومت حضرت مهدی آرامش واقعی بر همه قلب ها سایه می كند و همه اضطراب ها از بشر رخت بر می بندد نه مشكل بیماری و درماندگی و نه ترس از بیدادگری بیدادگران و همه اینها یك ثبات اجتماعی را به همراه می آورد و عموم مردم كه با مشكلات طاقت فرسای قبل از ظهور درگیر بوده اند، در مدینه فاضله اسلام آرام می گیرند. پیامبر اسلام می فرمایند:

«شما را به مهدی بشارت می دهم كه در امت من برانگیخته می شود و زمین را از عدل پرمی كند. چنانكه از ستم و بیداد پرشده باشد، ساكنان آسمان و زمین از او خشنود می شوند.»[44]

ترسیم روزگار در حكومت جهانی مهدی موعود

جهان در دوران حكومت حضرت مهدی در چنان بلندایی قرار دارد كه اندیشه های وابسته به تجربیات گذشته و حال را توان درك واقعی آن نیست، مگر از دریچه نگاه اولیا وحی. عمده ترین ویژگی این دوران در زمان حكومت جهانی حضرت مهدی عبارتند از:

1- دانش و بینش در عصر امام مهدی (عج): تا قبل از حكومت حضرت مهدی علم دو حرف است و بیست و پنج حرف آن در زمان امام مهدی آشكار خواهد شد كه در همه جهان بی سابقه خواهد بود.

2- بالا رفتن سطح دانش باطنی: در این دوران از اختلاف نظری خبری نیست و دیگر جایی برای تناقض گویان وجود ندارد و همه به ژرفای حقایق اسلامی بدون حیرت و جهل راه می یابند.

3- امنیت جهان در سایه تمدن حضرت مهدی (عج): قیام حضرت مهدی اتمام حیات همه فاسدان تاریخ و بیدادگران و ستم پیشگان جهان است. در این دوران امنیت جهانی حاكم خواهد بود در این دوران دین رونق یافته و مردم به اطاعات و عبادت روی می آورند و امانت ها رعایت می شود و بدها و شرورها هلاك شود و نیكان می مانند و از دشمنان اهل بیت كسی باقی نمی ماند.[45]

از دیگر ویژگی های این دوران ایجاد امنیت اجتماعی، بالا رفتن تمدن ها، گشایش اقتصادی در سایه تمدن امام مهدی (عج)، نابودی نظام فقرمداری، عدالت اجتماعی ، آبادانی شهرها و گسترش یكتاپرستی است.

وظایف شیعیان برای زمینه سازی دولت حضرت مهدی (عج)

از آنجا كه غیبت حضرت مهدی از ناحیه ما بوده، ظهور آن حضرت نیز توسط ما خواهد بود و ما می توانیم با پیاده كردن اهداف حضرت در سطح مقدور زمینه ساز ظهور او باشیم. در روایتی از پیامبر اكرم نقل شده است كه فرمود: «یخرج ناس من المشرق یوطئون للمهدی یعنی سلطانه»[46]

قومی از مشرق زمین خروج می كنند كه زمینه ساز سلطنت و حكومت مهدی خواهند شد.

بنابراین عمده وظایف همه مسلمانان در عصر حاضر عبارتند از:

1-الگو گرفتن از دولت حضرت مهدی : امام زمان رهبر و الگو كامل برای شیعیان است.  ما وظیفه داریم تا هر قدری كه می توانیم خود را به او نزدیك كرده و اهداف بلند او را در عصر غیبت پیاده كنیم كه لازمه آن درك امام و عملكرد عالی این امام همام است. پیامبر اكرم در این باره می فرماید: « طوبی لمن ادرك قائم اهل بیتی و هو یاتم به فی غیبته قبل قیامه»[47]

خوشا به حال كسی كه قائم از اهل بیت مرا درك كرده و در غیبت او قبل از قیامش به او اقتدا كند. حدیث پیامبر به این معنی است كه در عصر غیبت امام می بایست از این دولت كریمه الگوبرداری كرد و تا حد امكان خود را به حضرت و دولت او شبیه سازیم تا زمینه ساز قیام مهدی موعود فراهم شود.

2- منتظران دولت مهدی خود صالح اند: در عصر ظهور اگر ما منتظر احداث چنین دولتی هستیم       می بایست خود اهل صالحان بود  و تا حد توان خود را با ویژگی صفاتی و رفتاری و كرداری آن حضرت و اصحاب او هماهنگ كنیم و پرتوی از حكومت حضرت مهدی در خود و جامعه پیاده كنیم.

3- احیای سنت فراموش شده:  عموم مسلمانان و علی الخصوص حاكمان اسلامی وظیفه دارند كه  سنت های فراموش شده و عمل نشده اسلامی را احیا كنند همانگونه كه حضرت مهدی (ع) با قیام خود در سطح گسترده چنین خواهد كرد. از امام علی (ع) نقل شده كه فرمودند: « خیریكم كیف عدل السیره و یحیی میت الكتاب و السنه»[48]

او روش عادلانه را در حكومت داری به شما می نمایاند و احكام كتاب خدا و سنت رسول الله را احیا می كند.

4- عمل به سیره رسول الله و حضرت علی: همه مسلمانان و مسئولان نظام اسلامی وظیفه دارند به سیره حضرت علی و رسول اكرم اقتدا كنند. همانگونه كه حضرت مهدی چنین خواهد كرد. از رسول اكرم نقل شده كه فرمودند: «یخرج رجل من اهل بیتی و یعمل بسنتی و ینزل الله البركه منابع السماء»[49]

مردی از اهل بیتم خروج می كند او به سنت من عمل می كند و لذا خداوند بركاتش را به واسطه او از آسمان نازل می كند.

5- ایجاد وفاق بین امت اسلامی: دولت مردان وظیفه دارند با الگو گرفتن از حضرت مهدی (عج) در صدد ایجاد وفاق ملی و اتحاد اسلامی باشند همانگونه كه روش حكومت حضرت مهدی چنین است از امام صادق نقل شده كه فرمودند: «یظهر الله عزوجل الحق و العدل فی البلاد و یحسن حال عامه العباد و یجمع الله الكلمه و یولف بین قلوب مختلفه»[50]

خداوند عزوجل به واسطه او حق را ظاهر و عدل را در شهرها گسترش می دهد و حال عموم مردم را بهبود می بخشد و وحدت را كلمه پدید آورده و بین قلب های گوناگون الفت ایجاد می كند.

همچنین از امام صادق در مورد اتحاد ملی و الفت بین مسلمین در زمان حكومت مهدی موعود نقل شده كه می فرماید: «فو الله یا مفضل لیرفع عن العمل و الادیان الاختلاف و یكون الدین كله واحداً»[51]

به خدا سوگند! ای مفضل به طور حتم از ملت ها و دین ها اختلاف را برمی دارد و تمام دین یكی خواهد شد.

گام های اساسی جهت زمینه سازی حكومت مهدی موعود

مهمترین گام های اساسی در جهت حركت به سوی حكومت قائم آل محمد عبارتند از :

1- ایجاد فرهنگ مهدوی و عدالت خواهی در سراسر سرزمین های اسلامی

2- گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت

3- تربیت و پرورش روح عدالت خواهی

4- نقش دعا و زیارت در تربیت بیداردلان

5- مهدویت و اهداف والای حكومت مهدوی در ادعیه و زیارت نامه ها

6- انتظار ظهور[52]

1- فرهنگ مهدویت و فرهنگ عدالت خواهی: مهدویت مساوی عدالت خواهی است و عدالت خواهی فراگیر و جهان شمول به جز در سایه حكومت امام مهدی (عج) تحقق نخواهد پذیرفت. تمام جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی موعود است. بنابراین در كشورهای اسلامی، باید فرهنگ مهدویت و عدالت خواهی را در بین جامعه اسلامی بسط و گسترش داد.

2- راه های گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت: پیامبر اكرم و امامان بهترین منبع و سرچشمه برای گسترش و تعمیق آگاهی فرهنگ مهدویت بوده اند. اضافه بر سیره امامان راستین و اهل بیت پیامبر (ص) یك موتور مولد و تربیت كننده برای انسان ها طراحی شده است ، تا دریایی از معارف در كنار امواجی از احساس و شعورو عاطفه را برای انسان های مستعد فراهم آورد، تا فرهنگ مهدویت در كنار فرهنگ عدالت خواهی به سوی اهداف بلند آن پیش رود. بنابراین، الگو پذیری از فرهنگ مهدویت می تواند گامی سازنده در عصر ظهور مهدی موعود (عج) باشد.

3- تربیت انسان ها و پرورش روح عدالت خواهی: یكی از گام های اساسی كشورهای اسلامی پرورش روحیه عدالت خواهی و عدالت پروری و ستم ستیزی است. و اسوه پذیری از عدالت خواهی اهل بیت است. و با الگودهی و راهنمایی و راهبری انسان ها به دامان پرمهر عدالت علوی و محمدی در تحقق حكومت جهانی مهدویت اقدامات شایسته ای به عمل آورند.

4- نقش دعا و زیارت در تربیت بیداردلان: دعا رابطه مستقیم انسان با خدا و نقش ویژه ای در تعمیق مفاهیم و ارزش های یاد شده در متون ادعیه در درون انسان ها دارد. و زیارت نیز نوعی گفتگوی خاشعانه میان انسان و خدا می باشد و تعهداتی توسط انسان زیارت كننده مطرح و تثبیت می شود. بنابراین الگوبرداری از دعا و زیارت نامه ها بیشترین نقش را در تربیت انسان های بیدار دل می تواند ایفا كند.

5- مهدویت و اهداف والای حكومت مهدی و ادعیه و زیارت نامه ها: ادعیه و زیارت نامه ویژه حضرت مهدی انسان ها را با شخصیت والای حضرت مهدی آشنا می سازد و پیوند با او را در درود فرستادن صلوات و درخواست حفظ وجود این ذخیره الهی برای تحقق آرمان های بزرگ اسلام از خداوند سبحان تحكیم می بخشد.

عمده ترین اهداف ولایت مهدی فاطمه عدالت خواهی و ستم ستیزی است كه در یاران منتظر و عاشقان مهدی می بایست تبلور یابد و آنان را برای تحقق كامل ارزش های الهی در زمان حكومت مهدی آماده ساخت . زیرا انتظار ظهور امام مهدی، در حقیقت انتظار ظهور حق بر دست اوست.[53]

تا  خداوند با فرج این امام همام هرگونه تاریكی در جهان بشریت را نورانی كند. و كمر هر ستمگر و جباری را بشكند و با عدل و داد جهان گستر، هر ستمگری را ریشه كن نماید.

6- انتظار ظهور در حكومت جهانی مهدی موعود: یكی  از وظایف شیعیان برای آماده شدن برای احداث حكومت جهانی مهدویت مبحث انتظار ظهور است. با توجه به اهمیت موضوع انتظار را از جهت گستره زمانی، جذبه، عظمت مورد بررسی قرار می دهیم.

1- گستره زمانی: انتظار ظهور منجی موعود ، از نظر گستره زمانی، دامندارترین آموزه دینی و تاریخی است كه تمام قلمرو تاریخ را اعم از گذشته و حال و آینده در بر می گیرد. خداوند می فرماید: «و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكران الارض یرثها عبادی الصالحون»[54]

ما در كتاب زبور بعد از ذكر تورات نوشتیم: كه حتماً بندگان شایسته امكانات را وارث حكومت بر زمین خواهم كرد.

جذبه:  ویژگی دیگر انتظار ظهور برای احداث حكومت جهانی مهدی موعود جذبه روز افزون و كشش فوق العاده این آموزه الهی و قرانی در گذر زمان است. این جذبه و اشتیاق به انتظار ظهور حتی در دوران امامان معصوم نیز را شامل می شود. لذا امامن معصوم نیز ضمن این نگاه مردم را به سوی یگانه دوران معطوف كرده اند. امام صادق در این باره می فرماید: « اگر او را درك می كردم، سراسر عمرم را به خدمت گذاری او می پرداختم»[55]

3- عظمت: ویژگی انتظار حضرت مهدی علاوه بر گستردگی و جذابیت آن، ماهیتاً چنان بزگ و با عظمت است كه سایر انتظار بشری هر اندازه بزرگ و با اهمیت باشد در مقایسه با آن بسی ناچیز و بی مقدار است؛ درباره اهمیت انتظار و عظمت آن امام صادق می فرماید: «انتظار قائم (عج) جز مبانی دین و شرط پذیرش اعمال است » [56] در این حدیث تاكید بر قرابت و هم ردیفی انتظار قائم (عج) با دیگر اصول اعتقادی دین اسلام بیانگر عظمت و جایگاه رفیع مسئله انتظار در ساختار دین است.

وظایف حكومت های اسلامی جهت ترویج فرهنگ جهانی سازی  انتظار ظهور

دولت ها و حكومت ها برحسب ماهیت مصدر مشروعیت خویش اهداف و مقاصد متفاوتی دارند كه در جهت نیل به آن تلاش می كنند. دولت های غیر دینی، آزادی فردی و اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندان را مهمترین هدف می دانند، اما دولت اسلامی به نیازهای مادی و سعادت دنیوی به نیازهای روحی و سعادت آخرتی از طریق احیای ارزش های معنوی و دینی در جامعه توجه ویژه ای دارد.

مهمترین وظیفه و رسالت حكومت های اسلامی در عصر انتظارعبارتند از: فرهنگ سازی اندیشه انتظار، فراهم سازی بسترهای لازم برای توسعه و گسترش اندیشه انتظار در جامعه است و ترویج این اندیشه جز تحكیم مبانی دینی ممكن پذیر نیست.

پیامبر اكرم  در توصیف منتظران مهدی موعود می فرماید: «خوشا به حال كسی كه زمان قائم اهل بیت من را درك كند، درحالی كه قبل از فرارسیدن قیام او در زمان غیبتش پیرو او بوده و دوستانش را دوست داشته و با دشمنانش به دشمنی برخاسته باشند. چنین كسی، در بهشت جز رفیقان و همراهان من و مورد مهر و محبت من هستند و روز قیامت نزد من گرامی ترین افراد جامعه خواهند بود. بر اساس این حدیث شریفه وقتی فرهنگ عمومی جامعه توسط دولت های اسلامی براساس آموزه های دینی تعریف شود سایر جهت گیری اجتماعی و سیاسی جامعه نیز صبغه دینی به خود می گیرد، آنگاه روحیه دشمن شناسی، حمایت از حق، یكپارچگی در برابر باطل در رفتارهای اجتماعی مردم تثبیت می شود».[57] بنابراین اندیشه مهدویت و انتظار یك اندیشه جهانی فرا ملیتی است. كه همه قلمروهای جغرافیایی را در بر     می گیرد و این تفكر می بایست جهانی شدن شود.

ایجاز شاعرانه چشم توتا كنون                        

                                                  ما را كشانده است به اعجازی از جنون

 هر روز در هوای تو پرواز میكنم         

                                                  هر روز میشویم چو خورشید سرنگون

امروز گذشت و بازهم نشد فرج          

                                                  اینگونه می بری دل ما را ستون ستون   

                                                                                           «علیرضا مرآتی»

نتیجه گیری

گسترش اسلام، در سراسر جهان یك حقیقت قطعی است كه در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) محقق خواهد شد. و به رشد فكری و معنوی همه مردم و بسط صلح و عدالت و نابودی استعمارگران و     نظام های ضد دینی و استثماران و فساد گستران می انجامد. در عصر ظهور جهانی شدن حكومت مهدی موعود محقق می شود و بساط جباران و منافقین ملحدین در تمام جهان برچیده خواهد شد. به جای ظلم و فساد، عطر معنویت و پاكی و صفای عدالت و صلح و آرامش جایگزین خواهد شد. جهانی شدن اسلام با قیام جهانی مهدی روی خواهد داد. این وعده بزرگ الهی، قطعی و تخلف ناپذیر است. زیرا اسلام دین جهانی و همگانی است و به یك قوم و نژاد خاص اختصاص ندارد. اسلام آیین بزرگ انسانی است كه برای هدایت سعادت و نجات تمامی انسان ها آمده است.

حكومت جهانی مهدی موعود امری حقیقی و قطعی است و همه مسلمانان هیچ تردید و ابهام و اختلافی درباره آن ندارند. بنابراین اسلام یك دین جامع با رسالت جهانی است و رسالت اسلام به عنوان آخرین دین توحیدی، هدایت انسان ها بسوی بندگی خدا و نجات از بندگی انسان ها و طاغوت ها و رهایی از استبداد است. از طرفی جهان شمولی و جهان نگری اسلام روحیه مسالمت آمیز با پیروان دیگر ادیان و احترام به آموزه های اسلام، صلح جویی را ترویج می كند.

 امروزه جهانی شدن در كشورهای غربی مبتنی بر علم و تكنولوژی اطلاعات و شكستن مرزهای سیاسی و جغرافیایی و تسهیل و تشدید ارتباطات در سطح جهانی است. مخاطرات جهانی شدن و تحمیل فرهنگ جهانی شدن در غرب و تعارض این فرهنگ با فرهنگ مهدویت ضرورت خیزش و آگاهی مسلمانان برای توجه به فرهنگ جهانی سازی و زمینه سازی به منظور تحقق برنامه های مهدویت را ملزم می سازد. می بایست تمامی دولت مردان اسلامی در جهت گسترش فرهنگ مهدو.یت و معرفی هویت دین و ترویج اندیشه انتظار و جهانی شدن حكومت مهدی موعود و جامعه پذیر كردن فرهنگ انتظار در عموم مردم و الگوبرداری از دولت جهانی مهدویت گام های اساسی در زمینه تحقق وعده قطعی الهی بردارد.

 امروزه در كشور ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی فضایی مناسب جهت تجلی دوباره مكتب اسلام برای جهانیان فراهم شده است. پیروزی انقلاب اسلامی ثمره نگرش و فهم انقلابی و مجاهدانه و اصلاح طلبانه از انتظار مهدی موعود است. مسئله انتظار و امید به تشكیل حكومت صالح جهانی منجر به شهادت طلبی و مقاومت دربرابر رژیم پهلوی شده است. قیام كشور ما بر علیه استبداد تبلور نماد انتظار برای ظهور حجت و نجات مسلمین بود.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع می بایست تمام ملل های اسلامی به خصوص كشور ما شرایط و بستر مناسبی جهت زمینه سازی حكومت مهدی موعود را فراهم آورند و با فرهنگ سازی در زمینه انتظار و احیای آیین توحیدی شرایط مساعدی را جهت تحقق قیام مهدی ایجاد نمایند. به این امید كه انقلاب اسلامی و احداث حكومت اسلامی در ایران به انفجار عظیم در توده های زیر ستم منجر شود و به طلوع فجر انقلاب مبارك حضرت بقیه الله منتهی شود.

راهكارها و پیشنهادات

تشكیل امت واحد جهانی، جهانی شدن حاكمیت اسلام و گسترش عدالت خواهی در سراسر جهان اسلامی از مهمترین اهداف دین مقدس اسلام است. لذا برای رسیدن به این اهداف می بایست بسترسازی مناسبی جهت تشكیل حكومت مهدویت انجام داد كه عبارتند از:

1- معرفی هویت دینی و تبیین اصالت فكری و فرهنگی و اندیشه انتظار ظهور در جهان تشیع

2- طرح بین المللی گفتمان ظهور منجی با هدف بررسی ویژگی های جامعه آرمانی موعود و منجی بشریت

3- گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت و تربیت و پرورش عدالت خواهی در جوانان

4- نقش آفرینی جهان تشیع بویژه حوزه ها و مراكز علمی در بازشناسی ترویج اندیشه انتظار ظهور و جهانی شدن حكومت مهدی موعود

5- گسترش عدالت در سطح جامعه و احیای آیین توحیدی و غلبه بر ادیان باطل

6- عمل به شیوه اهل بیت و اتحاد ملی بین امت های اسلامی

 

7- الگو برداری از دولت كریمه مهدویت و ترویج فرهنگ انتظار و جهانی سازی اندیشه انتظار در بین آحاد جامعه

8- افزایش بصیرت اخلاقی و بالابردن زمینه های خردورزی و زدودن حجاب های ظلمانی فكر و روح و آشنایی با پیوند مبدا و فرجام بشر و رسیدن به كمال قرب الهی

9- برگزاری مراسم دعا منصوب به حضرت مهدی (دعای ندبه، عهد و زیارت آل یاسین ) و گرامی داشت مراسم نیمه شعبان

10- تبلیغات گسترده به منظور جامعه پذیری فرهنگ انتظار توسط رسانه های جمعی

11- چاپ و انتشار مجلات درباره بحث مهدویت و انتظار

 

12- برگزاری همایش مهدویت و طرح مباحث فرهنگ مهدویت و انتظار در قالب میزگردهای علمی

13- توجه به اماكن ویژه منصوب به امام زمان (مسجد جمكران و و سهله) و به جا آوردن اعمال مستحبی

منابع و ماخذ

1- بحرانی، محدث، نمایه المرام، ترجمه محمد تقی اصفهانی، 1380، نشر: طور تهران.

2- برنجیان، جلال ، آینده جهان، 1381، نشر: مهارت.

3- تافلر، الوین، موج سوم، ترجمه  شهین دخت خوارزمی، 1378، نشر: علم.

4- حائری، محمدعلی، مقاله: ویژگی كارگزاران حضرت مهدی (ع) ، مجله پاسدار اسلام، 1385، شماره 298.

5- حصاری، علی اكبر، به سوی حكومت جهانی امام عصر، 1382، نشر: انتظارنور.

6- حكیم، سید منذر، مقاله: چهره عدل مهدوی در ادعیه و زیارت امام مهدی (ع)، فصلنامه انتظار موعود، 1382، شماره 14 ، نشر: مركز تحصصی مهدویت.

7- رابرتسون، رونالد، جهانی شدن (تئوری اجتماعی و فرهنگی جهان، ترجمه كمال پولادی، 1381. نشر: ثالت.

8- رضوانی، علی اصغر، مقاله: پیام های حضرت مهدی به دولتمردان، مجله امان، 1387، شماره 12، نشر: بنیاد فرهنگی مهدویت.

9- سامانی، نكویی، مقاله: جهانی شدن و مهدویت، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی دكترین مهدویت، 1386، نشر: موسسه آینده روشن.

10- سلیمی، حسین، فرهنگ گرایی و جهانی شدن و حقوق بشر، 1380، نشر: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

11- صمدی، علی، مقاله: اندیشه انتظار و جهانی شدن ، فصلنامه علمی انتظار موعود ، 1387، شماره 25.

12- عاملی، حر ، اثبات الهدایه، ترجمه محمد تقی اصفهانی، 1380، جلد هفتم، نشر: مهارت.

13- عظیمی فر ، علیرضا، حكومت پایانی جهان از دیدگاه آیات وروایات،1386، نشر: شباب الجنه.

14- فلسفی، محمد تقی، حكومت جهانی امام عصر (ع) ، 1383، نشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود .

15- قران كریم، ترجمه مكارم شیرازی، 1384، جلد چهارم، نشر : دارالقرآن كریم.

16- كارگر، رحیم، جهانی شدن و حكومت حضرت مهدی (عج)، 1387، نشر: بنیاد فرهنگی مهدی موعود قم.

17- مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی (ع)، 1380، نشر: صدرا.

18- مطهری، مرتضی، مقدمه ای برجهان بینی اسلامی، 1379، نشر: صدرا.

19- نعمانی، الغیبه، محطوط درباره امام زمان(ع)، ترجمه لطیف راشدی، 1380، نشر: نی.

20- ویلیام ایی، رابینسون، جهانی شدن – جهانی سازی پیشینه و چشم انداز، ترجمه حسن مرتضوی،1383، نش [1] . «درآمدی بر اسلام و جهانی شدن»، عبدالقیوم، ص 42.

[2] . «حكومت پایانی جهان از دیدگاه آیات و روایات»، عظیمی فر، ج1، ص24.

[3] . «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» ، مطهری، ص48.

[4] . «جهانی شدن و مهدویت»، سامانی، ج1، ص180.

[5] . «فرهنگ گرایی و جهانی شدن»، سلیمی، ص129.

[6] . «جهانی شدن و حكومت حضرت مهدی »، كارگر، ج 1 ، ص 64.

[7] . «جهانی شدن و مهدویت»، سامانی، ج1، ص192.

[8] . «قیام و انقلاب مهدی »، مطهری، ص50.

[9] . «قرآن كریم» سوره رعد، آیه 11.

[10] .همان منبع، سوره اعراف، آیه 96.

[11] . همان منبع، سوره نور، آیه 55.

[12] . «مجمع البیان» ، طبرسی، ج4، ص152.

[13] . «به سوی حكومت جهانی امام مهدی »،حصاری، ج1، ص100.

[14] . «نهج البلاغه» ، صبحی صالح، ص195.

[15] «بحارالانوار» ، علامه مجلسی، ج2 ، ص122، حدیث 387.

[16] .همان منبع ، ص1035، حدیث 1597.

[17] . «حكومت پایانی جهان از دیدگاه آیات و روایات» ، عظیمی فر، ج1، ص115.

[18] . همان منبع ، ص142.

.[19] «جهانی شدن و حكومت حضرت مهدی » ، كارگر، ج1، ص77.

 .[20] «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج52، ص365.

[21] . همان منبع ، ص380.

[22] . «جهانی شدن و حكومت حضرت مهدی » ، كارگر، ج1،ص82.

[23] . «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج52، ص321.

[24] . همان منبع، ص316.

[25] . «جهانی شدن و حكومت » كارگر، ج1، ص84.

[26] . «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج52، ص95.

[27] . «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج51، ص104.

[28] . «ویژگی كارگزاران حضرت مهدی (ع) » ، حائری، ص2.

[29] . «جهانی شدن و مهدویت» ، سامانی، ج1، ص152.

[30] همان منبع ، ص193.

[31] . «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج51، ص68.

[32] . «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج52، ص124.

[33] . «بحارالانوار» ،علامه مجلسی، ج52، ص205.

[34] .« جهانی شدن و حكومت حضرت مهدی »، كارگر، ج1،ص72.

[35] . «موج سوم» ، تافلر، فصل 25، ص 504،ترجمه شهین دخت خوارزمی.

[36] . «جهانی شدن جهانی سازی- پیشینه و چشم انداز»، ویلیام ایی، ص49.

[37] «قران كریم»، سوره انبیاء، آیه 105.

[38] « حكومت پایانی جهان از دیدگاه قران و روایات» ، عظیمی فر، ج1،ص124.

[39] « آینده جهان »، برنجیان، ج1،ص34.

[40] همان منبع،ص34.

[41] «قران كریم» ، سوره هود، آیه 86.

[42] « الغیبت»، نعمانی،ج1،ص166 نقل از كتاب مخطوط درباره امام زمان (ع) ، ترجه لطیف راشدی.

[43] . «اثبات الهداه» عاملی، ج7، ص 357،. ترجمه محمد تقی اصفهانی.

[44] . «نمایه المرام»، محدث بحرانی، ج1، ص181، ترجمه محمدتقی اصفهانی.

[45] . «آینه جهان» ، برنجیان، جلد 1، ص34.

[46] «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج51، ص87.

[47] . همان منبع، ص72 ، حدیث 14.

[48] . «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج51، ص130، حدیث 25.

[49] همان منبع، ص82.

[50] «پیام های حضرت مهدی به دولتمردان»، رضوانی، ج12، ص14.

[51] . «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج53، ص4.

[52] . «انتظار موعود »، حكیم، ج14، ص254.

[53] . «انتظار موعود» ، حكیم،ج14، ص254.

[54] «قران كریم» ، سوره انبیاء، آیه 105.

[55] «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج51، ص148.

[56] . «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج52، ص140.

[57] . «اندیشه انتظار و جهانی شدن» ، صمدی، ص293.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اداری
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
منشورات مهدویت